درباره آکادمی پاکار

آکادمی پاکار با نام سابق شرکت مانی گستر جاسک ، در سال ۱۳۹۵ در راستای ارائه خدمات آموزشی دریانوردی مطابق با کنوانسیون STCW و استاندارد ISO 9001:2015 در شهرستان جاسک شروع به فعالیت نمود. این شرکت با کسب مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به برگزاری دوره های ذیل نموده است :

این شرکت با توجه به نیاز این شهرستان به دوره های آموزش دریانوردی راه اندازی شد و امروزه در سطح مطلوبی به ارائه خدمات آموزشی دریانوردی به روز و مطابق با استاندارد می پردازد.